El Fòrum Cannàbic Valencià es constitueix com un espai
d’encontre i confluència entre els distints agents al voltant del món del cànnabis dins
del territori valencià. Així, associacions per a la investigació i recerca en l’ús
terapèutic del cànnabis, associacions d’usuaris i usuàries per al cultiu i consum de
cànnabis, productors i distribuïdors de llavors, grow shop’s, i estudis jurídics ens
apleguem per caminar endavant de manera conjunta.
Objectius: El FCV neix amb la voluntat d’establir un treball constant amb la
finalitat de crear un espai capaç d’aglutinar tots els aspectes relacionats al voltant
del cànnabis. Els objectius primordials són la defensa dels drets dels usuaris i
usuàries, associacions i cultivadors de cànnabis per a l’ús personal -tant terapèutic
com recreatiu- així com establir-nos com a un subjecte i interlocutor vàlid entre les
institucions públiques i la societat civil per tal de canviar la imatge negativa
associada a aquesta planta i poder regularitzar el seu ús i consum.

Leave a Reply