En el dia d’ahir Les Corts Valencianes van aprovar el text de reforma de la Llei 4/2010 d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. I si bé aquesta reforma ha suposat un gran avanç per a la societat valenciana en general en relació a diversos aspectes com la música i els espectacles en viu o per garantir l’accés de menors a la cultura. També s’ha desaprofitat una oportunitat històrica d’acabar amb una situació d’injustícia i discriminació històrica que pateixen els establiments i locals valencians. Atès que s’ha mantingut intacte un règim sancionador totalment desproporcionat quant a les sancions a establiments oberts al públic per consum d’estupefaents per part dels seus clients. Ja que les multes que es poden imposar superen amb molt les quantitats que estableix  la Llei de Seguretat Ciutadana (Llei Mordassa) per a la resta de l’estat. El que ha donat motiu durant anys a situacions d’arbitrarietat i de persecució a determinats establiments o espais, ocasionant-los la ruïna i obligant-los al tancament.

En concret la Llei 4/2010 preveu com a infracció molt greu en el numeral primer de l’article 52: “Permetre o tolerar activitats o accions penalment il·lícites o il·legals, especialment en relació amb el consum o tràfic de drogues.” I per a les infraccions molt greus l’article 54.3 preveu una sanció de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 600.000. A més de que també es puga clausurar el local fins a tres anys i acumulativament fins a 10, la suspensió de l’activitat pel mateix o la inhabilitació per a organitzar cap tipus d’activitat durant el mateix temps.

Aquesta desproporció es pot veure com a més suposa una discriminació per als locals i establiments valencians, així com també per als esdeveniments públics o concerts, atés que la Llei Orgànica 4/2015 de Seguretat Ciutadana per a la mateixa conducta sol·licita una sanció greu, la quantia de la qual va dels 600 euros als 30.000 euros.

Aquesta modificació que simplement suposava l’aplicació als establiments valencians del mateix règim sancionador que la llei mordassa aplica a la resta de l’estat, era la primera esmena plantejada pel grup de PODEMOS-PODEM. És a dir, simplement que aquesta conducta passara de ser molt greu a ser greu, i que la sanció màxima fóra de 30.000 euros, i no que aquesta quantia fóra la inicial, i que poguera arribar a 60.000 euros o fins i tot a 600.000, com finalment s’ha mantingut.

De la mateixa manera, l’altra esmena plantejada per PODEMOS-PODEM era establir que podia haver casos de consum en locals que pogueren suposar una sanció lleu per al local, atenent a la poca importància del cas concret. És a dir, en casos absolutament puntuals, que el local haguera posat els mtijans per evitar aquest tipus de consums, en locals en què no puguen accedir menors i en què la substància no fóra de les considerades  greument perjudicials a la salut o en què no hi hagués una ostentació o permissivitat del consum, etc…       Atès que per raons novament de proporcionalitat i seguretat jurídica, poden existir casos de menys gravetat que podrien solucionar-se amb multes a l’establiment de 100 a 600 euros, que és el previst per a les sancions lleus.

Aquestes dues iniciatives van comptar des del primer moment amb el suport del grup parlamentari de COMPROMÍS ja en la comissió d’elaboració de la llei, i van obtenir també el vot favorable del grup de CIUTADANS i dels diputats no adscrits en el ple celebrat en el dia d’ahir. Però per desgràcia el vot negatiu i incompresible del PSPV-PSOE i del PP, van impossibilitar per molt poc les modificacions que hem explicat.

Davant d’aquesta situació des d’el Fòrum Cannàbic Valencià, que vam estar en el ple com a observadors, i facilitant informació als diferents grups parlamentaris en relació a les reformes sol·licitades, volem expressar:

-El nostre agraïment a tots els grups parlamentaris, diputades i diputats que ens van voler escoltar.

-El nostre reconeixement a totes i cadascuna de les diputades i diputats que van votar favorablement a les esmenes que hem esmentant per a la reforma d’aquesta llei d’espectacles.

També ens agradaria preguntar als grups parlamentaris que van votar no a aquestes dues esmenes el següent:

-Perquè un establiment valencià ha de pagar entre 30.000 i 60.000 euros o fins i tot 600.000, per uns fets pels quals els establiments de la resta de l’estat paguen entre 600 i 30.000 euros?

De la mateixa manera que ens agradaria preguntar-los per separat:

-Al PSPV-PSOE: Perquè si diu estar en contra de la Llei Mordassa recolza el seu enduriment en relació als locals i establiments valencians

-Al Partit Popular: Perquè no s’ha d’imposar les mateixes sancions als locals valencians que als locals de la resta de l’Estat tal com preveu la seua Llei de Seguretat Ciutadana aprovada en la seua majoria absoluta?

Finalment, des d’el Fòrum Cànnabic Valencià seguirem denunciant les injustícies i desproporcions que continua causant una política de drogues absolutament repressiva i allunyada de la realitat social. Seguirem apostant per un regulació moderna i realista del consum d’estupefaents.